Borggårds Bruk

Borggårds Trading AB grundar sin affärsidé på Borggårds Bruks klassiska trådprodukter, som går tillbaka ända till 1880-talet. Detta standardsortiment utgör fortfarande stommen i vår produktkatalog.

Idag samarbetar vi med prisvärda leverantörer i ett brett internationellt nätverk för att med hög leveransservice kunna förse marknaden med antingen standardprodukter eller specialprodukter - allt enligt kundens önskemål.

Välkommen som affärspartner till Borggårds Trading!

 

Karta