Vårt företag

Borggårds Trading AB bildades år 2008 i samband med att ägarfamiljen förvärvade affärsområdet Standardprodukter från AB Borggårds Bruk, där verksamheten bedrivits oavbrutet och framgångsrikt sedan år 1882.

Vi är idag ett handelsföretag med ett internationellt nätverk av utvalda leverantörer
och ett breddat produktsortiment – med Brukets klassiska trådprodukter som bas.
Vi har kontor för försäljning och inköp i Norrköping samt avtal med Bruket om tredjepartslogistik för varulager och distribution i Borggård.

Sedan år 2015 leds företaget av Staffan Eklöf.