Vår historia

Vår verksamhet har sitt ursprung i välrenommerade Borggårds Bruk med ett förflutet som järnbruk sedan 1500-talet. År 1882 startade Bruket en tillverkning av metalltrådsprodukter enligt katalogstandard och har alltsedan dess varit branschens ledande grossistföretag.

År 1989 förvärvades Borggårds Bruk av Sten Eklöf, en industriman bördig från orten och med föräldrar tidigare engagerade i verksamheten. Bruket uppdelades därefter i affärsområdena egna Standardprodukter och kundspecifika Industriprodukter.

I början av 2000-talet byggde affärsområdet Standardprodukter upp ett internationellt nätverk av utvalda leverantörer och utvecklades till en modern handelsverksamhet
med breddat produktsortiment – med Brukets klassiska trådprodukter som bas.

År 2008 bildade familjen Eklöf bolaget Borggårds Trading AB och förvärvade affärsområdet Standardprodukter från Borggårds Bruk för vidareutveckling av verksamheten. Samtidigt träffades avtal med Bruket om tredjepartslogistik för tradingbolagets varulager och distribution i Borggård.

Sedan år 2015 har företaget kontor för försäljning och inköp i Norrköping och leds av Staffan Eklöf, som därmed är tredje generationen engagerad i verksamheten.